แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมHR Business Partner Program
Registration Forum (HR Business Partner Program)

https://www.pmattraining.com/memberhrbp2

32,000 บาท
รวม vat7% ราคา 34,240 บาท


สัมมนาในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Physical และ Online
ผู้ที่จะได้รับใบ Certificated ต้องผ่านการประเมิน Project Assignment

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

วิธีชำระเงิน
- โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 เลขที่ 052-3-02698-3 บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”

หมายเหตุ:
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2. ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัมมนาจำนวน 30 % ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากไม่เข้าร่วมในวันสัมมนา สมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าสัมมนาเต็มจำนวน
Email *
บริษัท / องค์การของท่าน *
กลุ่มธุรกิจ ขององค์กร *
สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา *
เลขที่สาขา (สำหรับสาขาย่อย)
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน) *
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PMAT. Report Abuse