Informačný dotazník pre obec / mesto

Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý bude slúžiť ako zdroj údajov pre pripravovanú integrovanú stratégiu miestneho rozvoja MAS Orava, o.z. Dotazník vyplní starosta obce, alebo ním poverená osoba. Dotazník je elektronický (zašle sa automaticky). V prípade, ak potrebujete pomoc pri vyplnení dotazníku, môžete v čase od 8:00 do 15:00 hod. kontaktovať p. Moravčíka na tel.: 0904 607 027

  A. Základné ukazovatele o obci

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Nemá formát emailovej adresy
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question