แบบประเมินการอบรมการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ สพป.อด.2 ปี 2561
คำชี้แจง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพป.อด.2 ปีการศึกษา 2561 เลือกระดับความคิดเห็นเพื่อประเมินการจัดอบรมฯ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
สภาพทั่วไปของการอบรมฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่อบรมฯ
วิทยากรการอบรมฯ
ลำดับขั้นตอน การดำเนินการอบรมฯ
สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมฯ
การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ภาพรวมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
เนื้อหาสาระ ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ได้รับจากการอบรมฯ
ท่านคิดว่าจะนำองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ได้รับกับการอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได้ ในระดับใด?
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณมากครับ
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 .....ผู้ดำเนินการอบรมฯ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms