Konkurs Matematyczne Preteksty - edycja 2017/2018. Zgłoszenie uczestnika.
1. Wypełnia WYŁĄCZNIE RODZIC (opiekun prawny) uczestnika niepełnoletniego albo uczestnik pełnoletni.

2. Prosimy o bardzo uważne czytanie opisów poniższych pól formularza oraz komunikatów serwera.

3. UWAGA!!!
System NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.
Po kliknięciu w przycisk "Prześlij", należy uważnie przeczytać komunikat serwera. Można skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź", żeby przejrzeć wysłane dane i ewentualnie poprawić je.

Identyfikator placówki: *
Prosimy BARDZO DOKŁADNIE wpisać każdy znak [identyfikatora placówki], otrzymanego od koordynatora Konkursu, ponieważ Twój błędny wpis skutkuje BRAKIEM zgłaszanej osoby na liście uczestników. Identyfikatory składają się tylko z cyfr i wielkich liter. Nie mają spacji (pustych miejsc), cudzysłowów, przecinków ani kropek.
Your answer
Uczestnik - imię: *
Nie używaj wielkich liter wewnątrz wyrazów! Powinno być np. Jan, a nie - JAN albo jan.
Your answer
Uczestnik - nazwisko: *
Nie używaj wielkich liter wewnątrz wyrazów! Powinno być np. Kowalski, a nie - KOWALSKI albo kowalski.
Your answer
Uczestnik - kategoria Konkursu: *
Wybrana kategoria MUSI być zgodna z Regulaminem konkursu. Nie może być niższa, niż poziom edukacyjny uczestnika (klasa, w której się uczy). W przeciwnym wypadku grozi to dyskwalifikacją uczestnika.
Uczestnik - klasa (poziom edukacyjny): *
Wybierz nr klasy w szkole uczestnika. Np. dla ucznia klasy "2 b" lub "II b" wybieramy 2. Przedszkolakom przypisujemy 0.
Uczestnik - oznaczenie dodatkowe klasy:
Wpisz tylko oznaczenie dodatkowe, BEZ NUMERU klasy (wybrany wcześniej). Np. dla ucznia klasy "2 B" lub "II b" wpisujemy TYLKO "B" lub "b" (bez cudzysłowu), dokładnie tak jak w szkole. W przypadku braku w szkole oznaczeń dodatkowych, prosimy pozostawić to pole puste. Dla przedszkolaków można wpisać nazwę grupy, np. Misiaki.
Your answer
Uczestnik - data urodzenia - dzień: *
Uczestnik - data urodzenia - miesiąc: *
Uczestnik - data urodzenia - rok: *
Uczestnik - zeszłoroczna ocena z matematyki: *
Ocena z matematyki na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego. Uczestnicy z klas 0, 1, 2, 3 i 4 szkoły podstawowej wybierają 0.
Osoba zgłaszająca: *
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) zgłaszającego uczestnika niepełnoletniego albo słowo "uczestnik" jeśli pełnoletni uczestnik zgłasza się sam. Nie używaj wielkich liter wewnątrz wyrazów! Powinno być np. Jan Kowalski, a nie - JAN KOWALSKI albo jan kowalski.
Your answer
Osoba zgłaszająca - adres poczty elektronicznej: *
Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi ewentualną komunikację. Wpisz tylko adres e-mail, bez spacji, w postaci "wysyłkowej", a nie antyspamowej, np. z "(at)". Powinno być np. agata@matejuk.pl, a nie agata(at)matejuk.pl albo agata @ matejuk.pl
Your answer
Osoba zgłaszająca - telefon: *
Wpisz nr bezpośredniego kontaktu, na który również można wysłać informację sms.
Your answer
Informujemy, że powyższe dane zbierane są w związku z organizacją Konkursu Matematyczne Preteksty, przez firmę MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 45, i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
Osoba zgłaszająca ma prawo do dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwi udział uczestnika w Konkursie.
Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności Google.
Zbiór danych został zgłoszony do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się na przetwarzanie danych i ewentualną komunikację związaną z organizacją Konkursu oraz na publikowanie wizerunku uczestnika na stronie internetowej konkursu. *
Required
Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. *
Required
Zdjęcie do następnej edycji konkursu. *
Jeżeli chcesz, aby tekst lub zadania przyszłorocznej edycji wzbogacić zdjęciami zgłaszanego właśnie uczestnika, to musimy o tym wiedzieć. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przysłanie drogą elektroniczną pytania o nieodpłatne przekazanie nam kilku zdjęć związanych z fabułą zadania przyszłorocznej edycji Konkursu?
Informacja edukacyjna i handlowa. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji edukacyjnych (zajęcia i warsztaty dla uczniów, publikacje itp.) i handlowych (rabaty i promocje, nowości itp.) od firmy MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 45, drogą elektroniczną.
Z polecenia:
Jeżeli Konkurs polecił Ci inny RODZIC lub opiekun (nie - koordynator), który wcześniej zgłosił udział swojego dziecka, i chcesz mu za to podziękować, to wpisz jego adres e-mail, którego użył przy własnym zgłoszeniu.
Your answer
Wpisowe
Konkurs jest płatny. Oprócz tego, że zebrane środki służą do sfinansowania m. in. nagród i obsługi konkursu, to przede wszystkim pozwalają na zakup upominków DLA KAŻDEGO uczestnika.
Wysłanie tego formularza zgłoszeniowego jest więc jednocześnie złożeniem zamówienia na taki upominek. Otrzymując to zgłoszenie, dokonujemy rezerwacji tego upominku. Uczestnik otrzyma go bez względu na to, czy wyśle nam swoje rozwiązania zadań, albo ile zadań rozwiąże.
Dlatego prosimy o potwierdzenie poniżej, że dokonasz opłaty wpisowego w kwocie 10 zł, na ręce koordynatora konkursu w Twojej placówce, w sposób i w terminie jaki on ustali.
Radosne Sześciany - "zabawki" edukacyjne do kształcenia logiki przestrzennej
Upominki kategorii, odpowiednio: SP0, SP1, SP2, SP3, SP4 i SP5.
Upominki kategorii, odpowiednio: SP6, SP7, GIM2, GIM3, PG1 i PG2.
Upominek kategorii PG3 - model "Marie Curie".
Dokonam opłaty wpisowego. *
Required
Zgłoszenie w dodatkowych kategoriach konkursowych.
Zdarzają się takie sytuacje, że liczba punktów zdobytych przez uczestnika dawałaby mu zwycięstwo nie tylko w jego właściwej kategorii, ale również w kilku kategoriach starszych. Np. uczeń klasy 4 szkoły podstawowej zdobywa taką liczbę punktów, że jest ona najwyższa nie tylko w kategorii SP4, ale także w SP5, SP6 lub SP7.
Uczestnik może więc zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej, TYLKO w normalnym terminie, pod warunkiem, że 1) dodatkowe kategorie nie będą niższe, niż kategoria właściwa dla klasy, w której się uczy, oraz 2) pod warunkiem zapłaty dodatkowego wpisowego za każdą wybraną dodatkowo kategorię. W każdej kategorii otrzymuje inny indywidualny [identyfikator uczestnika].
W każdej kategorii konkursowej, w której uczestnik został poprawnie zgłoszony, otrzymuje upominek odpowiedni dla tej kategorii.

Jeżeli więc chcesz zgłosić uczestnika w dodatkowej kategorii, to - po wysłaniu tego zgłoszenia - zapoznaj się szczególnie z p. 1.6. Regulaminu, a następnie dokonaj ponownego zgłoszenia, do innej kategorii.

WAŻNE!
Ponieważ e-maile od nas mogą być dostarczane przez system wysyłek masowych, to Twój serwer pocztowy może tę korespondencję traktować jako spam, choć nie jest ona niechciana. Nasze wiadomości nie będą wówczas do Ciebie docierały.
Dlatego przejdź teraz do systemu obsługi Twojej poczty elektronicznej i 1) zapisz do książki adresowej oraz 2) dodaj do listy zaufanych nadawców oba adresy, z których możesz otrzymywać nasze e-maile, czyli: konkurs@matpret.pl oraz list@firmamatejuk.com.pl.
Następnie wróć tutaj i skończ wysyłanie tego formularza.
UWAGA!
PRZED kliknięciem w przycisk "Prześlij", dokładnie sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane.

PO KLIKNIĘCIU w przycisk "Prześlij", przejdź na górę strony i sprawdź komunikat serwera.
Jeżeli pojawi się komunikat o zapisaniu danych na serwerze to wszystko jest OK. Jeżeli pojawi się komunikat o problemach z zapisaniem Twoich danych to ponów przesyłanie danych po pewnym czasie.

System NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.
Po kliknięciu w przycisk "Prześlij", należy uważnie przeczytać komunikat serwera. Można skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź", żeby przejrzeć wysłane dane i ewentualnie poprawić je.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms