IPI aptauja 2011
Ikšķiles pārmaiņu iniciatīvas aptauja paredzēta, lai izvērtētu 2011. gada darbu un pilnveidotu nākamā gada plānus.
Tā ir kā dāvana, ko vari mums sniegt gada nogalē!
No sirds pateicamies visiem atbalstītājiem un anketas aizpildītājiem!
Tavs vārds, uzvārds *
Jūsu atbilde
Tava e-pasta adrese, telefons *
Jūsu atbilde
Tava dzīvesvieta *
Kāda veida atbalstu Tu vari sniegt IPI 2012. gadā?
Kā Tu pirmoreiz uzzināji par IPI? *
Jūsu atbilde
Kā Tu vērtē līdzšinējo IPI darbību kopumā? *
Ļoti slikti
Ļoti labi
Kā Tu vērtē IPI darbības nozīmību? *
Novada ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Nebūtiska
Ļoti svarīga
Kā Tu vērtē IPI nozīmi Tavā personīgajā dzīvē? *
Nebūtiska
Ļoti svarīga
Kādas funkcijas, pakalpojumus IPI vajadzētu 2012. gadā nodrošināt, lai IPI kļūtu Tev par būtisku atbalstu?
Kam būtu jānotiek, lai IPI ieņemtu nozīmīgu vietu Tavā personīgajā dzīvē?
Jūsu atbilde
Kādus IPI pasākumus nākamajā gadā Tu vēlētos apmeklēt?
Izvēlies no iespējamajiem pasākumiem un iesaki savas idejas!
Kuras IPI darbības jomas Tev liekas īpaši saistošas, lai tajās līdzdarbotos.
Vai Tu vēlies kļūt par IPI biedru 2012. gadā? *
Papildus iespējas biedriem: IPI biedru liste, grāmatas un žurnāli par vides tēmām, bezmaksas semināri, dalība starptautiskos projektos u.tml. (iestāšanās maksa 5 Ls, ikmēneša biedru nauda 2 Ls)
Kas, Tavuprāt, līdz šim ir pietrūcis IPI darbībā?
Projekti, pasākumi, aktivitāte, metodes utt.
Jūsu atbilde
Tavas idejas un ieteikumi, lai IPI darbotos labāk 2012. gadā.
Arī vēlējumi, atsauksmes un pārdomas.
Jūsu atbilde
Iesniegt
Nekad neiesniedziet paroles, izmantojot Google veidlapas.
Uzņēmums Google nav šī satura autors un to neatbalsta. Ziņošana par ļaunprātīgu izmantošanu - Pakalpojuma sniegšanas noteikumi - Papildu noteikumi