การกล่าวอ้างทางโภชนาการ (Nutritional Claims)

วิทยากร คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการวิชาการมาตรฐาน
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันอบรม:
รุ่นที่ 1: วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2: วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 3: วันที่ 7 กันยายน 2564
รุ่นที่ 4: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 5: วันที่ 21 ธันวาคม 2564

🎯 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
**จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมที่ 90 ท่าน**

หัวข้อการอบรม:
- ประเภทของการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
- เงื่อนไขในการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
- ตัวอย่างการกล่าวอ้างทางโภชนาการ


การชำระเงิน:
ชำระล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม
(หากไม่ทำการชำระค่าอบรมตามที่กำหนด ท่านจะไม่ได้รับ Link ในการเข้าร่วมอบรม)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ชำระ 749 บาท/1 ท่าน
หรือ หากสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระ 728 บาท/1 ท่าน
(ราคาก่อนรวมภาษี 700 บาท/1 ท่าน)
ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


รายละเอียดสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย):
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546096453


ช่องทางการชำระเงิน:
โอนผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 235-220-332-2
ชื่อบัญชี บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)


จัดโดย: แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่
คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
☎️โทรศัพท์ : 02-940-6881-83 ต่อ 212 หรือ 092-162-9449
📫E-mail : training@centrallabthai.com
📍ID Line: clttraining
กรุณาเลือกวันอบรม *
1. คำนำหน้าชื่อผู้เข้าอบรม *
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ผู้เข้าอบรม *
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้เข้าอบรม *
4. เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม *
5. อีเมลผู้เข้าอบรม (สำหรับส่ง Link ZOOM) *
6. ชื่อหน่วยงาน ตาม ภพ.20 (กรณีสมัครส่วนบุคคลโปรดระบุชื่อบุคคล) *
7. ที่อยู่หน่วยงาน ตาม ภพ.20 (กรณีสมัครส่วนบุคคลโปรดระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน) *
8. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ตาม ภพ.20 (กรณีสมัครส่วนบุคคล กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน) *
9. ข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี:
10. ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี:
11. ชื่อผู้รับ-ชื่อหน่วยงาน-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตร:
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE QR Code
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy