แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลทั่วไป
นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มทร ล้านนา ปีการศึกษา 2562
โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา

5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากที่สุด

4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก

3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง

2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย

1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด
ท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา *
ท่านศึกษา ณ พื้นที่ี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy