Warsztaty dla zespołów ds. antybiotykoterapii
Termin: 6-7 marca 2020 r.
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23 w Warszawie
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Funkcja (stanowisko) *
Your answer
Specjalizacja medyczna *
Your answer
Czy jest Pani/Pan członkiem zespołu ds. antybiotykoterapii? *
Jeśli jest Pani/Pan członkiem zespołu ds. antybiotykoterapii, to jaką funkcję Pani/Pan w nim pełni? *
Your answer
Czy jest Pani/Pan członkiem zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych? *
Jeśli jest Pani/Pan członkiem zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych, to jaką funkcję Pani/Pan w nim pełni? *
Your answer
Instytucja (miejsce pracy) *
Your answer
Adres instytucji (miejsca pracy) - ulica i nr *
Your answer
Adres instytucji (miejsca pracy) - kod *
Your answer
Adres instytucji (miejsca pracy) - miasto *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
KLAUZULA INFORMACYJNA O CELU I SPOSOBACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWIE DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I PRAWIE ICH POPRAWIANIA
Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
KLAUZULA INFORMACYJNA O CELU I SPOSOBACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWIE DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I PRAWIE ICH POPRAWIANIA
W związku z Państwa uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2010” , w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego jako RODO, informujemy, że:
1. Administratorem przekazanych danych jest Narodowy Instytut Leków z siedzibą w Warszawie,
ul. Chełmska 30/34;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: iod@nil.gov.pl;
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów, organizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”;
4. Dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne (w tym przechowywanie danych informatycznych - tzw. hosting) oraz Ministerstwu Zdrowia w ramach przedstawienia sprawozdania z realizowanego programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”;
5. Na podstawie art.6 ust.2. pkt.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów, rozliczenia się z programu z Ministerstwem Zdrowia i archiwizacji dokumentacji zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną;
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do zapisania się na warsztaty, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w nich;
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
8. Posiada Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając ankietę poprzez stronę internetową wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu instytucji, stanowiska, adresu
e-mail niezbędnych do realizacji warsztatów odbywających się w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2010”.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy