สรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการโรงเรียนวัดคลองจินดา
ให้รายงานไปราชการตามแบบฟอร์มของโรงเรียนหลังจากที่ไปราชการมาแล้ว
1.ชื่อ-สกุล
2.ตำแหน่ง
3.วันเดือนปีไปราชการ
MM
/
DD
/
YYYY
4.ชื่อเรื่องที่ไปราชการ
Your answer
5.ไปกี่วัน
Your answer
6.สถานที่ไปราชการ
Your answer
7.รวมระยะทางการเดินทางไป-กลับทั้งหมด (กิโลเมตร)
Your answer
8.พาหนะที่ใช้เดินทาง
9.สรุปค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปทั้งหมดกิโลละ4 บาทxระยะทางไปกลับ
Your answer
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบุพร้อมประมาณเป็นจำนวนเงิน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service