កម្មវិធីដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ At Home Delivery
កម្មវិធីដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះសម្រាប់ ផលិតផលBudweiser, Corona និង​ Beck's Ice: សូមបំពេញការបញ្ជារទិញផលិតផលដូចខាងក្រោម ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកឆាប់ៗនេះ
ជូនពរអោយលោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាព #ស្ថិតនៅជាមួយគ្នាពីចម្ងាយ

Home Delivery for Budweiser, Corona and Beck's Ice: Please fill out the Purchase Order Form below to complete order.
We will respond as soon as possible
Stay Healthy and Safe! #TogetherAtADistance
1. លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង Please put your contact number *
2. ភេទ Please put your gender
Clear selection
អាយុ Please put your age
Clear selection
កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន When will you like the product to be delivered? *
MM
/
DD
/
YYYY
ពេលវេលាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន Which time of the day? *
6.អាសយដ្ឋានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន Where would you like the product delivered? *
7.ចំនួនបញ្ជារការទិញសំរាប់ ផលិតផល Budweiser ដប ៣៣០ ម.ល (២៤ ដប/កេស)? តំលៃ: ២០ ដុល្លារ/កេស How many cartons of Budweiser bottle (24 x 330ml)? Price: $20/carton
8. ចំនួនបញ្ជារការទិញសំរាប់ ផលិតផល Budweiser កំប៉ុង ៣៣០ ម.ល (២៤ កំប៉ុង/កេស)? តំលៃ: ១៦ ដុល្លារ/កេស How many cartons of Budweiser can (24 x 330ml)? Price: $16/carton
9.ចំនួនបញ្ជារការទិញសំរាប់ ផលិតផល Corona ដប ៣៥៥ ម.ល (២៤ ដប/កេស)? តំលៃ: ២៤​ ដុល្លារ/កេស How many cartons of Corona bottle (24 x 355ml)? Price: $24/carton
10.ចំនួនបញ្ជារការទិញសំរាប់ ផលិតផល Beck's Ice ដប ៣៣០ ម.ល (២៤ ដប/កេស)? តំលៃ:​​ ១៦.៨ដុល្លារ/កេស How many cartons of Beck's Ice bottle (24 x 355ml)? Price: $16.8/carton
11. សូមបំពេញលេខកូដប្រម៉ូសិន​ប្រសិនបើមាន Please fill in promotion code if there's any
ផ្សេងៗ​​​​ Remark
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CamEd. Report Abuse