แบบสอบถามการรับรู้และความคาดหวังในคุณภาพบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
คำชี้แจง สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับการรับรู้ หมายถึง ระดับที่ผู้รับบริการรับรู้และได้รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับความคาดหวัง หมายถึง ระดับที่ผู้รับบริการคาดว่าควรจะได้รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับท่าน
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. อาชีพปัจจุบัน
Clear selection
4. คณะ/วิทยาลัยที่กำลังศึกษา
Clear selection
5. ระดับการศึกษา
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse