Zpětná vazba pro učitele 2019
Ve škole trávíme mnoho času, osvojujeme si řadu vědomostí a dovedností z různých školních předmětů, jsme v kontaktu se spolužáky a samozřejmě s učiteli. Ve škole se můžeme cítit příjemně i nepříjemně, můžeme se do školy těšit, nebo se naopak trápit tím, že „tam musíme chodit“. Setkáváme se s učiteli laskavými, přísnými, netrpělivými, náladovými, s těmi, kteří věří v rozvoj žáka i s těmi, kteří vidí spíše jeho nedostatky. Chceme-li přispět k tomu, aby školní prostředí bylo příjemné, musíme mít informace a znát váš názor.
Vyber třídu
Vyber učitele *
Napište předmět učitele.
Your answer
Zamyslete se prostřednictvím uvedených tvrzení a otázek nad svým učitelem a podle vlastních zkušeností s ním posuďte uvedené situace.
Rozhodně ANO
Zčásti ANO
Spíše NE
Jistě NE
Často se s námi směje.
Je trpělivý.
Když něčemu nerozumím, rozhodně se mohu zeptat.
Křičí na žáky.
Dává poznámky, ukládá tresty.
Má své oblíbené žáky a chová se k nim jinak než k ostatním.
Je náladový, má-li špatnou náladu, je nepříjemný.
Připomíná neúspěchy žáků či jejich chyby z dřívější doby.
Inovuje výuku, vymýšlí pro žáky stále nové úkoly.
Dokáže navodit skutečně pracovní prostředí.
Tomu, co po mně učitel chce, dobře rozumím.
Podporuje vlastní názor žáků.
Opravdu rozumí svému předmětu, zná zajímavosti a novinky.
Často řeší maličkosti, ale podstatné záležitosti málokdy.
Jeho vyučovací hodina je chaotická, nemá řád.
Většinou známkuje dosti mírně.
Vyrušuje-li někdo ze žáků při vyučování, příliš si toho nevšímá.
Spokojí se s každým vysvětlením nesplněného úkolu.
Má smysl pro humor, umí legraci dělat i přijímat.
V jeho vyučovacích hodinách je příjemná atmosféra.
Dovede pomoci a vysvětlit látku třeba i po vyučování.
Projevuje o žáky opravdový zájem, snaží se každého poznat.
Dovede žáky zesměšňovat, ironizovat.
Spěchá na odpověď, nenechá žáka odpověď si rozmyslet.
Je mu jedno, jak žáci zvládají řešení problémů mezi sebou, nechává to na nich.
Z jeho hodin mám strach, protože je při nich nepříjemná atmosféra.
Projevuje vůči žákům nadřazený postoj.
Dovede látku vysvětlit několika způsoby, aby tomu všichni rozuměli.
Stanoví pravidla, která dodržujeme my i on sám.
Zapojuje se do hodin, aktivizuje žáky, zadává zajímavé úkoly.
Je žáky respektován.
V jeho vyučovacích hodinách je nuda.
Odkládá písemné i ústní zkoušení (někdy ani nevíme, proč).
Většinou přejde bez povšimnutí, když žáci nesplní zadaný úkol.
Často se „nechá ukecat“, podlehne naléhání žáků (a změní svůj plán pro výuku).
Je nedochvilný.
Je tolerantní, dovede dát žákovi „druhou šanci“.
Má pochopení pro vztahy mezi žáky a situaci ve školní třídě.
Je-li potřeba, umí žákům naslouchat.
Bere vážně názory či náměty žáků.
Občas používá nadávky či vulgární slova vůči žákům.
Nevím, co a kdy od něho můžu čekat, je nevyzpytatelný.
Prosazuje svou moc bez ohledu na žáka či situaci ve třídě.
Vyvolává diskuzi žáků a řídí ji tak, že se něco nového dozvíme.
Jeho vyučovací hodiny mají jasnou strukturu i cíl.
Během jedné vyučovací hodiny se hodně dozvíme, naučíme.
Dovede flexibilně přizpůsobovat hodinu potřebám žáků a celé třídy.
Jeho vyučovací hodiny jsou různorodé, zvládneme hodně činností.
Pokaždé chce od žáků něco jiného, aniž by dopředu vysvětlil, co bude požadovat.
Je pravda, že se nic nestane, když nedoneseme domácí úkol nebo zadané pomůcky.
Podle vašeho názoru: Jaká jste třída? Jak se chováte v hodinách? Těšíte se na hodiny? Připravujete se na hodiny? Co si o vás myslí učitel/ka? Napište několik takových charakteristik.
Your answer
Co vám dělá v daném předmětu největší potíže?
Your answer
Co by vám pomohlo k tomu, abyste v daném předmětu dosahovali lepších výsledků?
Your answer
Vyber ke každé řádce jednu známku, kterou si podle vašeho názoru vyučující zaslouží.
1
2
3
4
5
Chování k žákům
Úsměvy a legrace se žáky
Laskavost a pomoc při obtížích žáků
Vedení a organizace vyučovací hodiny
Zajímavé vyučování
Spravedlivý přístup k hodnocení žáků
Pokud chcete učiteli ještě něco sdělit, tak to napište sem.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gymnázium Aš. Report Abuse - Terms of Service