การรับสมัครค่าย "กินไรดี"
ปิดรับสมัครกิจกรรมค่าย "กินไรดี?" (เรียนรู้โภชนาการเพื่อสุขภาวะสำหรับเด็ก)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
เป็นต้น ไปผ่านทางเว็บไซด์ http://www.thaihealth.or.th/sook เท่านั้น
(ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์)
This form was created using Google Forms. Create your own