Заявление за кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2020/2021 година
Заявявам желанието си детето ми да бъде обучавано през учебната 2020/2021 година в СУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Карнобат в първи клас при целодневна организация на учебния процес
Трите имена на родител *
Трите имена на детето * *
Дата *
MM
/
DD
/
YYYY
e-mail: *
Телефон за връзка: *
Постоянен адрес *
град/село/улица/номер
Заявявам, че по постоянен/настоящ адрес детето ми ще участва в класирането в съответствие с водещи критерии *
Да
Не
Деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/ настоящият адрес не е променян през последните над 3 години преди подаване на заявлението.
Деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението
Деца с постоянен /настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението
Допълнителни критерии *
Required
При избрана опция "Други деца от семейството, обучаващи се в училището" попълнете трите имена на брат/сестра на детето и класа
Декларирам, че съм запознат със съдържанието на „Декларация за поверителност за прием в I-ви клас“ на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Карнобат *
„Декларация за поверителност за прием в I-ви клас“ се намира в раздел „Защита на личните данни“ на уебсайта на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ - град Карнобат - http://www.kirilimetodikt.com/docs/deklaracia1.pdf
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy