ANKETA NA TEMU "UTJECAJ NA VERTIKALNO I HORIZONTALNO KOMUNICIRANJE U IZOLIRANOM BRODSKOM OKRUŽENJU" SE PROVODI U SVRHU PISANJA POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG RADA I U POTPUNOSTI JE ANONIMNA
Ljubazno Vas molim da odvojite 5 minuta za ispunjavanje anketnog upitnika procjenom tvrdnji na način da označite tvrdnju u predviđenom polju.
1. Za sebe smatram da sam: *
1 - u potpunosti se ne slažem
2 - ne slažem se
3 - djelomično se ne slažem
4 - niti se slažem niti se ne slažem
5 - djelomično se slažem
6 - slažem se
7 - u potpunosti se slažem
a.) Ekstravertiran, entuzijastičan.
b.) Kritičan, svadljiv.
c.) Pouzdan, samodiscipliniran.
d.) Zabrinut, lako se uzrujam.
e.) Otvoren za nova iskustva, kompleksan.
f.) Rezerviran, tih.
g.) Suosjećajan, topao.
h.) Neorganiziran, nemaran.
i.) Miran, emocionalno stabilan.
j.) Konvencionalan, nekreativan.
2. Komunikacija na poslu s kolegama (horizontalna) *
1 - u potpunosti
2 - u vrlo velikoj mjeri
3 - u velikoj mjeri
4 - djelomično
5 - u maloj mjeri
6 - u vrlo maloj mjeri
7 - nikako
a.) Jeste li na svom radnom mjestu unaprijed dobro obaviješteni o važnim pitanjima, odlukama, promjenama ili planovima za budućnost?
b.) Dobivate li sve potrebne informacije kako biste dobro obavili svoj posao?
c.) Primate li često kontradiktorne informacije na poslu?
3. Komunikacija na poslu sa nadređenima/podređenima (vertikalna) *
1 - u potpunosti
2 - u vrlo velikoj mjeri
3 - u velikoj mjeri
4 - djelomično
5 - u maloj mjeri
6 - u vrlo maloj mjeri
7 - nikako
a.) Jeste li na svom radnom mjestu unaprijed dobro obaviješteni o važnim pitanjima, odlukama, promjenama ili planovima za budućnost?
b.) Dobivate li sve potrebne informacije kako biste dobro obavili svoj posao?
c.) Primate li često kontradiktorne informacije na poslu?
4. U kojoj mjeri biste rekli da vaš neposredni nadređeni ... *
1 - u potpunosti
2 - u vrlo velikoj mjeri
3 - u velikoj mjeri
4 - djelomično
5 - u maloj mjeri
6 - u vrlo maloj mjeri
7 - nikako
a.) cijeni osoblje i pokazuje razumijevanje za pojedinca?
b.) osigurava da pojedini članovi osoblja imaju dobre mogućnosti razvoja?
c.) daje visok prioritet daljnjem osposobljavanju i planiranju kadrova?
d.) daje visok prioritet zadovoljstvu poslom?
e.) je dobar u planiranju posla?
f.) je dobar u raspoređivanju posla?
g.) je dobar u rješavanju sukoba?
h.) dobro komunicira s osobljem?
i) je upoznat s problemima s kojima se susrećete na poslu?
5. Što se tiče vašeg posla općenito. Koliko ste zadovoljni ... *
1 - potpuno zadovoljan
2
3
4 - ni zadovoljan, ni nezadovoljan
5
6
7 - potpuno nezadovoljan
a.) ljudima s kojima radite?
b.) fizičkim uvjetima rada?
c.) načinom vođenja vašeg odjela?
d.) načinom na koji se koriste vaše sposobnosti?
e.) vašim poslom u cjelini, uzimajući sve u obzir?
f.) radom u smjenama?
g.) plaćom koju primate?
h.) mogučnošću napredovanja?
i.) dostupnošću svog nadređenog / kolega?
j.) uspješnošću komuniciranja sa članovima svog tima?
k.) spremnošću kolega da prihvate kritiku?
l.) povratnim informacijama o obavljenom poslu?
m.) vremenom kojeg provodite u neformalnoj komunikaciji?
6. Radni uvjeti *
1 - uvijek
2 - gotovo uvijek
3 - često
4 - ponekad
5 - rijetko
6 - vrlo rijetko
7 - nikada
a.) Je li vaše opterećenje neravnomjerno raspoređeno tako da se gomilava?
b.) Koliko često nemate vremena za dovršavanje svih vaših zadataka?
c.) Zaostajete li sa svojim poslom?
d.) Koliko često možete biti opušteni i dalje raditi svoj posao?
e.) Morate li raditi prekovremeno?
f.) Stavlja li Vas posao u emocionalno uznemirujuće situacije?
g.) Je li vaš posao izuzetno zahtjevan?
h.) Osjećate li se emocionalno uključenima u svoj posao?
i.) Je li vam posao zahtijeva da ne iznesete svoje mišljenje?
j.) Koliko Vam je teško na radnom mjestu biti odvojeni od obitelji i prijatelja?
k.) Koliko Vam je teško što radite u izoliranom radnom okruženju (na brodu)?
7. Molimo razmotrite svaku od sljedećih izjava i naznačite koliko opisi odgovaraju Vašoj situaciji tijekom protekla 4 tjedna! *
1 - uvijek
2 - gotovo uvijek
3 - često
4 - ponekad
5 - rijetko
6 - vrlo rijetko
7 - nikada
a.) Nisam htio razgovarati ni sa kim/bio povučen.
b.) Nisam se mogao nositi s drugim ljudima.
c.) Nisam imao vremena da se opustim ili uživam.
d.) Bilo mi je teško biti sretnim.
e.) Jeo sam za utjehu.
f.) Bio sam malo osjetljiv.
g.) Nisam pokazivao inicijativu.
h.) Osjećao sam da me uznemiravaju.
8. Koliko ste vremena u posljednjih 4 tjedna imali: *
1 - uvijek
2 - gotovo uvijek
3 - često
4 - ponekad
5 - rijetko
6 - vrlo rijetko
7 - nikada
a.) bol u trbuhu ili želucu?
b.) tjeskobu ili bolove u prsima?
c.) vrtoglavicu?
d.) napetost u različitim mišićima?
e.) tendenciju znojenja?
f.) problema s koncentracijom?
g.) poteškoće u donošenju odluka?
h.) poteškoće s pamćenjem?
Dob *
Your answer
Spol *
Stručna sprema *
Nacionalnost *
Your answer
Radni staž na brodu (godine) *
Your answer
Pozicija na brodu *
Your answer
Vrsta broda *