Chiến dịch “Số hóa cơ sở dữ liệu đoàn viên – sinh viên Viện CNSH & TP”

Nhằm phục vụ công tác đoàn vụ và quản lý dữ liệu của đoàn viên - sinh viên một các khoa học và kịp thời, tổ công tác chương trình Quản lý đoàn viên – Viện CNSH & TP thực hiện chiến dịch: “Số hóa cơ sở dữ liệu đoàn viên – sinh viên Viện CNSH & TP”.
Tổ công tác thông báo đến toàn thể đoàn viên - sinh viên Viện CNSH & TP một số nội dung sau:
1. Đề nghị tất cả các đồng chí bí thư, phó bí thư chi đoàn trực thuộc nhanh chống thông báo, triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ các bạn đoàn viên – sinh viên chi đoàn mình thực hiện nhập liệu thông tin theo đúng yêu cầu của Tổ công tác.
2. Đề nghị toàn thể sinh viên Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm đăng nhập vào website http://doanvien.org chọn mục Quản lý đoàn viên và điền đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Tổ công tác đề ra.
4. Mội thắc mắc về chiến dịch các bạn có thể gởi mail về vanphong@doanvien.org hoặc các đ/c phụ trách là bí thư các chi đoàn hay đ/c phụ trách chính (đ/c Văn Sơn theo sđt 0978792819).
5. Lưu ý thời gian để các bạn nhập liệu từ ngày 05/04/2012 đến hết ngày 30/04/2012 (BTC gia hạn đến ngày 30/06/2012) đề nghị tất cả đoàn viên - sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN VIỆN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question