Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030
Szanowni Państwo,
Badanie jest realizowane na potrzeby diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej w Gminie Raków w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030.
Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu ww. dokumentu oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie.
Bardzo prosimy o udział w badaniu do dnia 25.01.2022 r.
Z góry dziękujemy za pomoc.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę określić poziom Pana/i zadowolenia z poszczególnych aspektów życia w Gminie Raków:
bardzo wysoki
wysoki
trudno powiedzieć
niski
bardzo niski
warunki mieszkaniowe
tereny zielone
stan infrastruktury drogowej
działanie pomocy społecznej
funkcjonowanie przedszkoli
funkcjonowanie żłobków
jakość kształcenia w szkołach podstawowych
jakość oferty kulturalnej
jakość podstawowej opieki zdrowotnej
dbałość o środowisko
jakość powietrza
warunki do uprawiania sportu
transport publiczny
dostęp do internetu
dostęp do usług dla seniorów
dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnością
Clear selection
Proszę wskazać maksymalnie 5 dziedzin tematycznych, w których należy podjąć najpilniejsze działania w obszarze rozwoju Gminy Raków:
Jak ocenia Pan/i wysiłki Gminy Raków w zakresie:
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
bardzo źle
nie mam zdania
dbałości o środowisko
poprawy poziomu edukacji
organizacji wydarzeń kulturalnych
warunków rozwoju przedsiębiorczości
wzrostu dostępności mieszkań
działań skierowanych do seniorów
aktywizacji osób niepełnosprawnych
zapewnienia atrakcyjnej oferty kulturalnej
organizacji działalności sportowej
wspierania organizacji pozarządowych
współpracy międzynarodowej g
wypełnianie misji ośrodka turystycznego
Clear selection
Czy Pana/Pani zdaniem łatwo jest znaleźć pracę na terenie Gminy Raków?
Clear selection
Czy interesuje się Pan/i bieżącymi wydarzeniami w Gminie Raków?
Clear selection
W jakich wydarzeniach organizowanych przez gminę uczestniczy Pan/i najczęściej? (Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Proszę o podanie nazwy wydarzenia organizowanego przez gminę, w którym bierze Pan/i udział najchętniej
 Gdzie najczęściej szuka Pan/i informacji na temat wydarzeń w Gminie Raków?
Jaki jest Pana/i zdaniem najlepszy sposób na informowanie mieszkańców o tym co dzieje się w gminie?
Czy Pana/i zdaniem mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane przez władze gminy?
Clear selection
Czy uczestniczył/a Pan/i kiedykolwiek w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę Raków?
Clear selection
Jaką formę miały konsultacje społeczne, w których Pan/i uczestniczył/a, i czego dotyczyły? (proszę pominąć, jeśli w poprzednim pytaniu padła odpowiedź „Nie” lub „Nie wiem”)
W których obszarach konsultacje społeczne z mieszkańcami byłyby Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne:
Realizacji jakich priorytetowych inwestycji/działań, Pana/i zdaniem, powinno podjąć się w najbliższym czasie Gmina Raków?
 Czy jest Pan/Pani zameldowany/a w Gminie Raków?
Clear selection
Czy w najbliższych 7 latach planuje Pan/i zmianę miejscowości zamieszkania?
Clear selection
 Proszę wskazać swoją płeć
Clear selection
Proszę wskazać swoje wykształcenie
Clear selection
Proszę wskazać swój wiek
Clear selection
Jest Pan/Pani:
Clear selection
Jak długo mieszka Pan/i w naszej gminie?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy