สื่อ DLIT เรื่อง Present Perfect Tense

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ผลงานวิดีโอเรื่อง Present Perfect Tense
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้นำเสนอ นายธีรพงษ์ จันเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ตัดต่อผลงาน นายธงชัย แผ่พันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สร้างสรรค์ผลงานโดย
 โปรแกรม sony vegas pro 14
 กล้องโทรศัพท์รุ่น Vivo V5s

    This is a required question
    This is a required question