แบบฟอร์มยืม-คืน ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
อีเมล์ *
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่ง *
กลุ่ม / หลักสูตร / งาน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
เพื่อใช้ใน *
อุปกรณ์ที่ขอยืมประกอบด้วย *
Required
ระยะเวลาการยืมตั้งแต่วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
จะนำส่งคืนวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ผู้ยืมควรอ่านทำความเข้าใจ ดังนี้ *
1) ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในอุปกรณ์หากสูญหาย ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาจะไม่รับผิดชอบ 2) หากอุปกรณ์ยืมเกิดการชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. Report Abuse