แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนชื่อโครงการ เปลี่ยนเจ้าของโครงการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่เจ้าของโครงการ)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ๖๘๕๘ , ๖๘๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๘ ๖๘๒๘ ๖๘๖๐
E-mail : databaseeia.onep@gmail.com

๑. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ถูกต้อง *
1 point
๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม *
1 point
๓. หากท่านเป็นเจ้าของโครงการ ต้องการจะพัฒนาโครงการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการอย่างไร *
1 point
๔. เพราะเหตุใดถึงมีการกล่าวว่า “มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ถือเป็นส่วนสำคัญของรายงาน EIA” *
1 point
๕. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงาน EIA ที่ได้รับ ความเห็นชอบสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้ภายระยะเวลาเท่าใด *
1 point
๖. ข้อใดกล่าวถึงการส่งรายงาน Monitor ของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ถูกต้อง *
1 point
๗. แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ EIA คือข้อใด *
1 point
๘. กระบวนการ EIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ความสำคัญกับข้อใด *
1 point
๙. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ SEA *
1 point
๑๐. ปัจจุบันคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.) โครงการประเภทปิโตรเคมี สำหรับโครงการที่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ คชก. ชุดใด *
1 point
การแจ้งเปลี่ยนแปลง *
ชื่อเจ้าของโครงการปัจจุบัน *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของโครงการ (13 หลัก) *
ที่อยู่เจ้าของโครงการปัจจุบัน *
ชื่อโครงการปัจจุบัน *
หมายเลขอ้างอิงโครงการ *
ค้นหาเลขที่อ้างอิงโครงการได้ที่ eia.onep.go.th
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy