สอนศัพท์ใหม่ให้ไอริน

ช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆให้ไอรินด้วยนะคะ (ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันในการอัปโหลดขึ้นเซิฟเวอร์)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question