Taotlus koduõppe rakendamiseks vanema soovil
Hea 1.-4. klassi lapse vanem!

Pärnu Vabakooli põhieesmärk on teadlik, see tähendab eluterve, loov ja õnnelik inimene. Leiame, et selle poole on võimalik koolil ja kodul liikuda üksteise toel.

Siin saad esitada oma esmase taotluse koduõppega alustamiseks Pärnu Vabakooli uues koduõppeosakonnas. Et startida septembrist 2021, palume taotlus esitada hiljemalt 20. augustil 2021. Kui plaanid koduõppega tegeleda alates jaanuarist, vajame taotlust hiljemalt 15. detsembril. Koduõppe läbiviimine ei sõltu elukohast, liituda saavad pered kogu Eestist ja üle maailma.

Koduõppe sihtgrupp on pered, kes seni veel Vabakooliga seotud pole ja
kes peavad koduõpet ainuõigeks,
kes elavad mõnda aega Eestist eemal,
kellel on piisavalt vaba ressurssi, et kogu kooliga kokku lepitud individuaalne õppekava ise või kaasatud lisainimestega katta.

Koduõppel koostab laps oma tehtud töödest õpimapi. Vähemalt kaks korda aastas (vajadusel sagedamini) käib pere koolis arenguvestlusel, kus vaadatakse tehtud tööd üle ja lepitakse kokku, kas ja kuidas koduõppega jätkata.

Lisainfo ilona.must@vabakool.ee
Lapse ees- ja perenimi *
Mitmendas klassis soovib vanem koduõpet rakendada? *
Lapse isikukood *
Lapse elukoht *
Kodune keel *
Lapse senine haridustee *
A-võõrkeel senistes õpingutes *
Kui laps on juba A-võõrkeelt õppinud, siis mitu aastat?
Clear selection
Lapsele seni pakutud tugiteenused, kui neid on (logopeed, eripedagoog, psühholoog jms).
Koduõppe taotlemise põhjendus(ed) *
Koduõppe plaanitav kestus (pool aastat, üks/kaks/kolm/neli õppeaastat) *
Last hakkavad õpetama ja toetama (ees- ja perenimi, kontakt, seos lapsega)... *
Olen teadlik, et Pärnu Vabakooli koduõppe lõpetamisel või katkestamisel on võimalik taotleda õppekohta põhiõppes üldise vastuvõtukorra alusel. *
Annan loa koduõppeosakonda vastuvõtul ja individuaalset õppekava koostades töödelda lapse isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse põhimõtetega. *
Soovin veel lisada...
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pärnu Vabakool. Report Abuse