Dotazníkové šetření 2020
Tento dotazník je součástí projektu „Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ realizovaného Centrem Mateřídouška, z. s. Projekt je podpořen MPSV - odbor Rodina a Libereckým krajem - odbor regionálního rozvoje. Snahou dotazníku je zmapovat potřeby obyvatel Hejnic a blízkého okolí a poté na ně v mateřském centru reagovat projekty a vhodně zvoleným programem.
Centrum Mateřídouška, z. s. je zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. Organizace nabízí programy pro všechny věkové kategorie od 0 do 99 let se zaměřením na posílení rodinné soudržnosti, rodičovských kompetencí a mezigeneračního soužití.
1.Pohlaví *
2. Věk *
3. Místo bydliště ( obec) *
4. Do jaké skupiny byste se zařadil/la ? Uveďte prosím jednu odpověď. *
5. Jaká je Vaše pozice? Uveďte prosím jednu odpověď. *
6. V jakém typu domácnosti žijete *
7. Využíváte sociální sítě? Vyznačte, které používáte. *
Required
8. Za jakým účelem převážně využíváte sociální sítě? *
Required
9. Využíváte on-line poradenství či vzdělávání? *
10. Jste členem nějakého zájmového spolku, sportovního klubu, zájmové nebo církevní organizace?
Clear selection
11. Jste dobrovolníkem v nějakém spolku, zájmovém kroužku či při realizaci veřejných akcí a podobně? *
Required
12. Ovlivňuje/ovlivnila doba nouzového stavu a situace kolem nemoci COVID -19 váš život? *
Required
13. Mateřídouška nabízí programy nejenom pro matky s dětmi, ale pro celé rodiny včetně prarodičů. Jaké služby jsou podle Vás nejdůležitější? (označte maximálně 3 odpovědi) *
Required
14. Máte ještě jiná očekávání od centra Mateřídoušky? Je něco, čím by mohla být tato organizace ještě jinak přínosná?
15. Které odborníky byste využili ke konzultaci?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy