ลงทะเบียน อบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรนี้ มีเนื้อหาการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุน Test Portal ในการสร้างชุดข้อสอบออนไลน์ การสร้างห้องสอบออนไลน์ และการใช้ระบบสรุปผลคะแนน


ระยะเวลาการอบรม
09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)

สถานที่จัดการฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (สูงสุด 200 คนต่อรอบ)
ห้องเรียน ชั้น 10 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ *** (จำกัด 20 คน)


หมายเหตุ
1. การอบรมออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams ใช้ ICIT Account สำหรับบุคลากร มจพ.
2. การอบรมในห้องเรียน ให้ผู้เข้าร่วมเตรียม Notebook หูฟัง และสวมหน้ากาอนามัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. Microsoft Teams ดาว์นโหลดได้ที่
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
2. ICIT Account สำหรับบุคลากร มจพ. คืออะไรหาข้อมูลได้ที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/

วิทยากรและผู้ช่วย
นายรณชัย เพชรรักษ์
นายสรนพ คงชู
นายจักเรศ พฤษพิทักษ์
นายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี


รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ชั้น 10 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ (ผู้สมัครเต็ม)
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (ผู้สมัครเต็ม)
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ชั้น 10 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams(อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
ท่านต้องการเข้าร่วมอบรมด้วยวิธีใด *
Email ที่ใช้ในการอบรม (ต้องเป็น ICIT account ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น เช่น ronnachaip@kmutnb.ac.th) *
Email ที่ใช้ในการติดต่อเพื่อรับ Room ID และ Password *
หน่วยงาน *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse