แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่อผู้ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณพนารัตน์ นันทพล หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง โทร. 1604  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ *
3. นามสกุล *
4. หมายเลขประจำตัวประชาชน *
5. คณะ/สำนัก/สถาบัน *
6. ภาควิชา/กอง/หน่วย/ศูนย์ *
7. อีเมล์ *
ต้องเป็นอีเมล์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อย่อหน่วยงานเท่านั้น เช่น prattana.t@op.kmutnb.ac.th เป็นต้น ตัวย่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี คือ op
8. ตำแหน่งงาน *
9. ประเภทบุคลากร *
บุคลากรที่มีสิทธิ์ยืมเงินทุนหมุนเวียน/เงินทดรองจ่ายจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ข้าราชการ
10. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ *
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เป็นต้น
11. กรุณาเลือกสิทธิ์ในการใช้งานระบบ *
12. ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้งเพิ่มข้อมูล *
13. หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้แจ้งเพิ่มข้อมูล)
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เป็นต้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse