WTS 2 Llanelli CCC 2 - 11.07.15

Ffurflen Cofrestru / Application Form

Ysgol Y Strade, Sandy Road, Llanelli, Sir Gar / Carmarthenshire, SA15 4DL

Registration is only complete once full payment is received
Rhaid derbyn taliad llawn cyn cwblhau cofrestru
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Teams / Timau

  The tournament will be Mixed Open (minimum of 3 females or maximum of 5 on the pitch at all times) Teams entered as a Mixed School Team may field up to two senior players, for example, a teacher / coach at any one time. The remaining players should be aged 18 or below Twrnamaint ar gyfer timau Cymysg Agored (lleiafswm o 3 ferch neu uchafswm o 5 ar y cae ar bob adeg) Caniateir timau sy'n cofrestru fel Cymysg Tîm Ysgolion hyd at ddau chwaraewr hyn, er enghraifft, athro / hyfforddwr ar unrhyw un adeg. Dylai'r chwaraewyr sy'n weddill bod 18 oed neu lai
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Referees | Dyfarnwyr

  Mixed Open teams pay a discounted fee of £100 for the supply of a non-playing referee Mixed School Teams pay a discounted fee of £75 for the supply of a non-playing referee Bydd Timau Agored Cymysg yn talu ffi gostyngedig o £100 os cyflenwir dyfarnwr di-chwarae Timau Ysgol Gymysg yn talu ffi gostyngedig o £75 os cyflenwir dyfarnwr di-chwarae
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Payment | Taliadau

  For BACS Transfers Ar gyfer trosglwyddiadau BACS Account Name: GORLLEWIN GWYLLT Bank: Natwest Account Number: 77021312 Sort Code: 53-70-36 For cheques (payable to 'Gorllewin Gwyllt Ar gyfer sieciau (taladwy i 'Gorllewin Gwyllt) Post - Gorllewin Gwyllt, FAO Matt Adams, Ysgol Y Strade, Sandy Road, Llanelli, SA15 4DL
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question