ใบสมัครเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหมากล้อมขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฎอุดรธานีวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
สพท. เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
สังกัด *
ที่อยู่โรงเรียน *
Your answer
2.รายชื่อ ครู/อาจารย์ ผู้ดูแล / ผู้ควบคุมนักเรียน
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมลล์ *
Your answer
3.รายชื่อ ครู/อาจารย์ ผู้ดูแล / ผู้ควบคุมนักเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
อีเมลล์
Your answer
4.รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กรุณาระบุจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน *
Your answer
รายชื่อนักเรียน *
กรุณากรอก ชื่อ-สกุล,เลขบัตรประชาชน,เบอร์โทรศัพท์ ของนักเรียน ตามจำนวนที่ระบุในข้อ 3
Your answer
หมายเหตุ
๑. หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันหรืออาจารย์ผู้ควบคุมทีม กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน

เพื่อการจัดเตรียมใบเกียรติบัตรให้ถูกต้อง

๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง

๓. การแข่งขันชิงเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

กรุณาส่งใบตอบรับกลับภายใน วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการโทรสาร ๐๔๒-๒๑๑๐๖๙
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms