แบบฟอร์มสมัครกิจกรรมเชิงลึก (สนส.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
**หากคุณสมบัติท่านผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทางที่ปรึกษาจะติดต่อท่านเข้าไป ภายใน 5 วันทำการ)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน (13หลัก) *
โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กรอกให้ครบ 13 หลัก
Your answer
อีเมล์ *
ตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องเพื่อรับข้อมูลยืนยันการสมัครเข้าโครงการ (หลังจากปิดรับลงทะเบียน ภายใน 5 วันทำการ)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
โปรดตรวจสอบความถูกต้อง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)
Your answer
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ผู้เข้าร่วม *
Your answer
ที่อยู่
เลขที่ *
Your answer
หมู่
Your answer
ตรอก/ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ *
Your answer
เลขทะเบียนธุรกิจ *
กรุณาระบุหมายเลขทะเบียนธุรกิจ/ เลขทะเบียนนิติบุคคล13หลัก
Your answer
ประเภทการจดทะเบียนธุรกิจ *
ประเภทธุรกิจ *
Required
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ *
Your answer
ปีที่จัดตั้งกิจการ (พ.ศ.) *
นับจากวันจดทะเบียนธุรกิจ
Your answer
ต้องการรับคำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องใด *
สามารถเลือกได้เพียง 2 เรื่อง เท่านั้น
Required
แบบประเมินธุรกิจด้วยตนเอง *
0 ไม่มี
1 น้อยมาก
2 น้อย
3 พอใช้
4 ดี
5 ดีมาก
ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบุคคลากร
การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
การเงินและแหล่งเงินทุน
การบัญชีและภาษีอากร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy