Dotazník k vypracovaniu personalizovaného jedálnička

Profesionálny nutričný poradca vám na základe uvedených informácií vypracuje osobný jedálniček. Jedálny lístok dostanete vo forme PDF na zadanú mailovú adresu.

Dôležité upozornenia:
1. Jedálne lístky vypracúvame v súlade s metodikou Paleo centra, t.j. s princípmi evolučného stravovania, so zohľadnením najnovších vedeckých poznatkov v oblasti výživy a na základe klinických skúseností z Ambulancie liečby stravou na Poliklinike Mlynská dolina.
2. Vyplnením a odoslaním dotazníka dávate spoločnosti Paleo centrum súhlas na spracovanie údajov uvedených v dotazníku.
3. Paleo centrum sa zaväzuje, že údaje v dotazníku použije výlučne na účely spracovania jedálneho lístka, v súlade so zákonom o ochrane údajov, a zabezpečí zaslané dáta proti úniku a zneužitiu tretími stranami, všetkými dostupnými technickými prostriedkami.
4. Stravovanie sa podľa jedálneho lístka nenahrádza lekársku starostlivosť a liečbu.
5. Dotazník vyplňte presne a pravdivo.

Ak chcete prejsť na stránku Paleo centra, kliknite sem: http://www.paleo.sk/personalizovany-jedalny-listok

  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question