Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese

Ediția 2015 a conferinței este consacrată prezentării rezultatelor Proiectului Consolidarea instituțională a asociației asociații puternice pentru biblioteci, implementat de către ABRM în parteneriat cu suportul Fundației IREX/Moldova și a Programului Novateca și va oferi participanților posibilitatea cunoașterii experienței asociației prin prisma valorificării și transformării potențialului organizatoric și funcțional orientat spre standarde organizaționale. Subiectele abordate vor face referiri la pilotarea Manualului de politici și proceduri ale ABRM, lansarea Strategiei Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari, prezentarea paginii web a ABRM și alte produse orientate spre dezvoltarea unei culturi interne axate pe eficiență, performanță și excelență.

Ca element de noutate, în acest an, se vor desfășura lucrările în conferințe satelit, organizate de secțiunile pe tipuri de biblioteci până la conferința finală și care vor aborda subiectele ce vor face referire la modul în care răspund bibliotecile la nevoie de informare ale comunității, în continuă diversificare:


NOTĂ: În cazul în care optați pentru o conferință satelit, marcați pentru celelalte opțiunea "alta"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question