Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina (Strážov)
Meno a priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa *
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
Rodné číslo dieťaťa *
Národnosť dieťaťa *
Štátna príslušnosť dieťaťa *
Adresa trvalého pobytu dieťaťa *
PSČ *
Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu )
Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa
Meno a priezvisko otca *
Adresa trvalého pobytu otca *
PSČ *
Má otec aktivovanú elektronickú schránku na UPVS (slovensko.sk)? *
Adresa miesta, kde sa otec obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu )
Telefón otca *
E-mail otca *
Meno a priezvisko matky *
Adresa trvalého pobytu matky *
PSČ *
Má matka aktivovanú elektronickú schránku na UPVS (slovensko.sk)? *
Adresa miesta, kde sa matka obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu )
Telefón matky *
E-mail matky *
Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ/ ktorú a dokedy/ *
Žiadam prijať dieťa do MŠ na: *
Výchovu a vzdelávanie žiadam/e zabezpečiť v jazyku: *
Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa: *
MM
/
DD
/
YYYY
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO/ÝCH ZÁSTUPCU/OV *
Required
Dátum vyplnenia žiadosti *
MM
/
DD
/
YYYY
Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle http://www.osobnyudaj.sk/informovanie.
*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy