สมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิต บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจ
เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่าสมัครสอบ: ราคา 300 บาท

หมายเหตุ :
- นักศึกษา มทส. สามารถใช้ผลสอบยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
- หากนักศึกษาที่เคยสอบครั้งแรกมาแล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะชำระเงินสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสอบในครั้งนี้ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากผู้สมัครไม่สามารถมาสอบได้
- หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสอบ
- กรุณากรอก E-Mail ที่ใช้งานปัจุบัน เนื่องจากผลสอบที่ได้รับจะจัดส่งผ่านทาง E-mail ของท่าน
- กรณีผู้เข้าสอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (50 คน ขึ้นไป) ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบในรอบนั้น

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service