แบบประเมิน "ความพึงพอใจโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ (KM) " ปี 2561
เพศ *
สถานะภาพ *
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ประเด็น/หัวข้อในการจัดการความรู้
เป้าหมายในการจัดการความรู้
การกลั่นกรองและรวบรวมความรู้
การเข้าถึงข้อมูลและความรู้
รูปแบบและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้
การออกแบบเว็บไซต์การจัดการความรู้
เนื้อหา/ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อง
เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงและค้นหา
ประโยชน์ที่ได้รับ/ความสำคัญในการจัดการความรู้
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการความรู้
โปรดระบุรายละเอียดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse