25.2.2020 → AKO BYŤ V GOOGLE ČO NAJVYŠŠIE s Karolom Voltemárom
Ahoj,

na našom ďalšom podujatí ti Karol Voltemár z Madviso prezradí, na čo nezabudnúť, ak chceš zlepšiť vyhľadateľnosť svojej webovej stránky a tiež čo na nej upraviť, aby ju Google hodnotil lepšie. Podujatie je určené pre začiatočníkov.

Karol stojí za marketingovými stratégiami klientov, feedbackom jednotlivých tímov, zodpovedá za technické SEO a zabezpečenie návratnosti investícií z jednotlivých marketingových nástrojov. Má viac ako 15 rokov skúseností v IT, vývoji webových stránok, SEO a online marketingu. Špecializuje sa na návrh architektúry, funkcií e-shopov, štruktúry, zlepšovaniu konverzného pomeru a návrhu marketingovej stratégie.

Kde a kedy sa stretneme? 25.2.2020 (utorok) od 17:00 - 18:30 hod na FEI STU, FEI HUB, blok E, -1 poschodie.
Vstup je ZDARMA.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 24.2. do 15:00.

Tešíme sa!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a paragrafom § 13 ods. 1 pís. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) týmto dobrovoľne poskytujem Univerzitnému technologickému inkubátoru STU InQb v Bratislave sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, IČO: 00 397 687, zriadená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v registračnom formulári tejto webovej stránky (ďalej len „Osobné údaje”), a to za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akciu organizovanú Prevádzkovateľom pod názvom Ako byť v Google čo najvyššie konanú dňa 25.2. v FEI HUB, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava. Taktiež udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojej podobizne -fotografií vyhotovených na podujatí Ako byť v Google čo najvyššie na účel zverejnenia fotografií na webovom sídle (https://www.inqb.sk/) a sociálnych sieťach Prevádzkovateľa. Tento súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania Osobných údajov, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu: info@inqb.sk. alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa. Beriem na vedomie, že mám ako dotknutá osoba v zmysle čl. 19 GDPR/§ 15 Zákona najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k mojim Osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť.
Súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytnete zakliknutím políčka “Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akcii Ako byť v Google čo najvyššie”.
*
Required
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov firmy/školy *
Your answer
E-mail *
Your answer
Prosím uveď, do ktorej kategórie patríš. *
Svoje otázky k podujatiu alebo danej téme napíš sem.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy