PHIẾU ĐĂNG KÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH

I. Quy định:
1. Hình thức và thời gian làm việc:
Hình thức:
- Toàn thời gian cố định.
- Được nhận Hoa hồng. Nếu đạt doanh số sẽ có thưởng (theo quy định).

2. Yêu cầu:
- Tâm huyết, yêu thích lĩnh vực phần mềm, tinh thần cầu tiến, năng động và có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên biết sale bên lĩnh vực phần mềm

II. Chính sách và Quyền lợi:
1. Quyền lợi:
- Được hưởng Hoa hồng, thưởng doanh số.
- Được cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về sản phẩm trong quá trình bán hàng.

2. Chính sách Hoa hồng:
- Nhận 10% - 20% Tổng Doanh số cho mỗi giao dịch thành công.
- Thưởng theo quy định nếu đạt doanh số

* Mọi chi tiết sẽ được trao đổi thêm khi vào làm việc.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question