TIESĪBU PĒCPUSDIENA 01.11.2017
Notiek: 01.11.2017. plkst. 15.00 - 17:00, LTRK Namā (Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā)

Komerclīgums. Satura, slēgšanas, izpildes nianses

Seminārs krievu valodā.
Pasākumā apmeklētāji saņems vairāk zināšanu par to, kā juridiski pareizi un praktiski aizsargāt savu biznesu no nākotnē iespējamām problēmām, kas saistītas ar līgumu noformēšanu un izpildi un, galvenais, – kā rīkoties, lai izvairītos no šāda veida problēmām.

Seminārā runāsim par:
1. Līguma jēdziens un nozīme;
2. Līgumu pamata veidi un saturs;
3. Līguma “dzīves cikls”;
4. Līgumu īpašās nianses un “zemūdens akmeņi”;
5. Komerclīgumu riski;
6. Interešu aizsardzības varianti vai līgums kā Jūsu “drošības spilvens”;
7. Diskusija, jautājumi.

Semināru vadīs - Jurijs Ņikuļcovs – Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs, priekšsēdētājs, šķīrējtiesnesis, kuram ir pieredze jurisprudences jomā, kā arī konkrēti alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu attīstībā vairāk kā 15 gadus.

Lai būtu ērtāk sekot līdzi sniegtajai juridiskajai informācijai, kura palīdzēs Jūsu uzņēmumam attīstīties un pilnveidoties, tiks izdalītas mapes ar materiāliem – instrukcijām, dokumentiem, padomiem, veidlapām, kurus pēc tam varēsiet brīvi izmantot Jūsu uzņēmuma darbībai.

Dalības maksa:
• LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
• Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai


Тема: «Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения»
На мероприятии посетители получат больше знаний о том, как практически и юридически правильно защищать свой бизнес от возможных проблем в будущем, связанных с оформлением и исполнением договоров , и главное – как действовать, чтобы избежать такого рода проблем.

На семинаре мы будем говорить о:
1. Понятие и значение договора;
2. Основные виды и содержание договоров;
3. “Цикл жизни” договора;
4. Особенные нюансы и “подводные камни” договоров;
5. Риски коммерческих договоров;
6. Способы защиты интересов или договор как Ваша “подушка безопасности”;
7. Дискуссия, вопросы.

Ведущий семинара - Юрий Никульцов – основатель, председатель, судья Рижского третейского суда, имеющий опыт работы в сфере юриспруденции, а также конкретно в развитии альтернативных видов разрешения споров более 15 лет.

Чтобы было удобнее следить за предоставленной юридической информацией, которая поможет Вашей компании развиваться и совершенствоваться, будут выданы папки с материалами – инструкциями, документами, советами, бланками, которые потом можно будет свободно использовать в работе предприятия.

Стоимость участия:
Членам ЛТПП – по одному представителю от компании, участие бесплатно, каждый следующий 15,00+ НДС.
Компании, которые не члены ЛТПП 45,00 + НДС / с человека

Vārds, uzvārds *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Your answer
Amats *
Your answer
E-pasts *
Your answer
Tālruņa numurs *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu? *
Your answer
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt nākamos "Tiesību pēcpusdiena" semināros? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms