แบบประเมินการนิเทศและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน
1. เพศ *
Required
2. ตำแหน่งปัจจุบัน *
Required
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
Required
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศและติดตาม
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) กระบวนการนิเทศส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
2) กระบวนการนิเทศส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) การนิเทศในครั้งนี้มีความเหมาะสมด้านเวลา
4) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการนิเทศได้รับอย่างทั่วถึง
5) การนิเทศและติดตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
6) ครูได้รับการพัฒนาตนเองมากขึ้นผ่านกระบวนการนิเทศ
7) สถานที่หรือห้องต้อนรับคณะนิเทศมีความเหมาะสม
8) ควรจัดให้มีการนิเทศจากต้นสังกัดทุกภาคเรียน
9) การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารรองรับการนิเทศมีความสมบูรณ์
10) คณะดำเนินงานต้อนรับการนิเทศมีความพร้อม
ข้อเสนอแนะ
*
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms