Medlemskab

Medlemskab i KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kort om KRIS

  Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS) er en fælles kirkelig, tværfaglig og upolitisk organisation. Vi lægger øre til de livsfortællinger, som andre helst vil være fri for, men som nogen skal lytte til, hvis mennesker skal hjælpes. Det er vores erfaring, at mange ofte kæmper alene med senfølger efter seksuelt misbrug. I KRIS yder en stab af fagligt kompetente medarbejdere den nødvendige hjælp både til de seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Det kan være en landvarig proces, men erfaringerne viser, at den enkelte kommer til at fungere bedre i sit liv. KRIS gør en forskel, fordi troen er vores drivkraft. Vi ønsker at dele ud af den barmhjertighed og trøst, som Gud giver. Samtidig har vi fagligheden med, så mennesker hjælpes på forsvarligvis.

  KRIS

  1. Rådgiver og hjælper de mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Mange af dem lider alvorligt under senfølger af overgreb. 2. Informerer om seksuelle overgreb, både i og udenfor kirkerne, for at forebygge. Overgreb finder sted i alle miljøer, også kirkelige. 3. Underviser i at rådgive seksuelt misbrugte 4. Bruger troen som ressource, hvis den enkelte vil. En mulighed for at overgive smerten til Gud og bede om Hans fred og kraft, så byrden ikke er så massiv. 5. Har frivillige, der brænder for at arbejde i KRIS

  Brug for dig

  1. Bliv medlem. Målet er, at vi skal være mindst 300 medlemmer. 2. Vær med til at regne mindst 3 nye medlemmer, hvor du færdes. 3. Bliv frivillig medarbejder Se mere på vores hjemmeside www.kris-dk.dk

  Som medlem får du:

  1. Nyhedsbrev 3-4 gange om året 2. Tilsendt vores profilbrochure og et tilbud på rabat på vores bøger. 3. Mulighed for at ansøge om optagelse i repræsentantskabet, der holder møde en gang årligt i april måned.

  Som medlem er du med til at:

  1. Støtte økonomisk, så vi kan række ud til incestofre og seksuelle misbrugte. 2. Gøre en forskel blandt de mennesker, som lider. 3. At muliggøre kurser og andre forskellige arrangementer

  Betalingsmuligheder

  1. Giro nr.: 5361842 2. Pengeinstitut: Reg. nr. 3627 konto nr. 5361842