แบบสำรวจ การศึกษาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3. ชั้นปีการศึกษา *
4. คณะ *
5. เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุด *
Your answer
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่พักนักศึกษา
6.ลักษณะที่พักนักศึกษา *
7.ท่านพักอาศัยอยู่กับบุคคลใด *
8.กรณีที่ท่านอยู่หอพักการรักษาความปลอดภัยของหอพัก *
9.สถานที่พักอยู่ใกล้สถานบันเทิงมากน้อยแค่ไหน *
10.นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงบ่อยแค่ไหน *
ตอนที่3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
11.สถานบันเทิงบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีประมาณกี่แห่ง *
12.การเที่ยวสถานบันเทิงมีการส่งผลในด้านไหนบ้าง *
ตอนที่4 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
13.นักศึกษาเคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดบ้างไหม *
14.ปัจจุบันนักศึกษามีเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดบ้างไหม *
15.นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับเหล้าเบียร์บ้างไหม *
16.ในกรณีที่ดื่มเหล้าเบียร์สถานที่ในการจัดสังสรรค์บ่อยที่สุด *
17.นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดประเภทอื่นนอกเหนือจากเหล้าเบียร์ไหม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service