BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH
BAHAGIAN DASAR DAN PENYELIDIKAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA BLOK C, KOMPLEKS ISLAM PUTRAJAYA, NO.20, JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN, PERSINT 3, 62100 PUTRAJAYA
Untitled title
Tuan/Puan yang dihormati sekalian,

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dalam proses pelaksanaan program kualiti MS ISO 9001:2008 berkaitan prosedur Kualiti Pengendalian Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.

Tuan/Puan telah terpilih sebagai responden bagi Kajian Maklum Balas Pelanggan Arahan Amalan Mahkamah Syariah. Oleh yang demikian Tuan/Puan diharapkan dapat menjawab soal selidik ini dengan jujur serta memberi pandangan yang sewajarnya agar maklumat yang didapati akan membantu JKSM dalam menambah baik arahan amalan.

Segala maklumat yang Tuan/Puan berikan melalui soal selidik ini akan dirahsiakan. Kerjasama Tuan/Puan dalam perkara ini sangat dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian.

Pengarah
Bahagian Dasar dan Penyelidikan
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN
Tandakan pilihan jawapan anda pada bahagian ini
1. Jantina *
2.Tempoh Perkhidmatan *
3.Jawatan *
4. Negeri *
BAHAGIAN B : PEMAKAIAN DAN PEMATUHAN ARAHAN AMALAN
Berikut adalah beberapa kenyataan yang berkaitan dengan pemakaian dan pematuhan Arahan Amalan JKSM di tempat anda.

Sila tandakan jawapan anda berdasarkan skala di bawah.

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Sederhana
4. Setuju
5. Sangat Setuju

*
1
2
3
4
5
1. Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang diguna pakai di JKSN/MSN dipatuhi sepenuhnya.
2. Arahan Amalan Mahkamah Syariah difahami sepenuhnya.
3. Arahan Amalan Mahkamah Syariah mampu melancarkan pengurusan kes di Mahkamah Syariah
4. Arahan Amalan Mahkamah Syariah membantu menyeragamkan pengurusan kes di Mahkamah Syariah.
5.Arahan Amalan Mahkamah Syariah membantu menjelaskan prosedur yang kabur dalam Akta/Enakmen.
6.Arahan Amalan Mahkamah Syariah membantu pengendalian kes di Mahkamah Syariah.
7.Arahan Amalan Mahkamah Syariah membantu menyeragamkan peraturan di Mahkamah Syariah.
8.Arahan Amalan Mahkamah Syariah dapat meningkatkan pengetahuan dalam menjalankan tugas.
9.Arahan Amalan Mahkamah Syariah dapat meningkatkan kemahiran dalam menjalankan tugas.
10.Penerangan Arahan Amalan oleh JKSM mencukupi.
11.Arahan Amalan yang dikeluarkan oleh JKSM perlu kepada penambahbaikan.
12.Arahan Amalan perlu disemak semula mengikut kesesuaian semasa.
13.Arahan Amalan yang dikeluarkan bertepatan dengan peruntukan undang-undang syariah.
BAHAGIAN C : CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Nyatakan Arahan Amalan yang perlu disemak/dikaji beserta isu (jika ada).
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service