Mladí ľudia v Žilinskom kraji
Tento krátky anonymný dotazník určený pre mladých ľudí v Žilinskom kraji vo veku 13-30 rokov Vám zaberie max. 5 minút a nám pomôže pri skvalitňovaní práce s mládežou v Žilinskom kraji. Vopred Vám za jeho vyplnenie ďakujeme.
Prieskum POTREBY - ZÁKLAD ZMENY realizuje Rada mládeže Žilinského kraja vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Kontakt: rmzk@rmzk.sk
1. Uveďte, prosím, Vašu vekovú kategóriu. *
2. Z nasledovných možností vyberte, prosím, Vašu aktuálnu pozíciu. *
3. Z nasledovných možností vyberte, prosím, okres, v ktorom pôsobíte. *
4. Ako vnímate záujem zástupcov krajskej samosprávy (poslancov VÚC, zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja) o život mladého človeka? *
5. Uvítali by ste zvýšený záujem krajskej samosprávy (VÚC) o život mladého človeka? *
6. Ako vnímate informovanosť zástupcov krajskej samosprávy (poslancov VÚC, zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja) o živote mladých ľudí v Žilinskom kraji *
(Śkála 1-5)
Výborná informovanosť
Nedostatočná informovanosť
7. Ako vnímate súčasné možnosti mladých ľudí pre participáciu (účasť na rozhodovaní) v samospráve na úrovni Žilinského samosprávneho kraja? *
(Śkála 1-5)
Výborné možnosti
Nedostatočné možnosti
8. Čo si myslíte o tomto tvrdení? : "Zvýšenie záujmu zástupcov krajskej samosprávy (poslancov VÚC, zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja) o život mladého človeka prispeje k zvýšeniu kvality prijímaných opatrení." *
9. Aké opatrenie by podľa Vás zvýšilo záujem zástupcov krajskej samosprávy (poslancov VÚC, zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja) o život mladého človeka? *
Vyberte max. 2 možnosti.
Required
10. Čo by ste chceli odkázať zástupcom krajskej samosprávy (poslancom VÚC, zamestnancom Úradu Žilinského samosprávneho kraja)?
Your answer
11. Ak nám necháte svoj e-mail, budeme Vás informovať o výsledkoch tohto prieskumu i podobného prieskumu medzi poslancami VÚC.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy