טופס (100) בקשה לקבלת תעודת סיום על מסלול הכשרה באימון מטעם היחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר אילן.
הערות:
הטופס מיועד אך ורק למסיימים את שנת הפרטיקום באימון תשע"ו.
לאחר מילוי הטופס יש לשלוח דוא"ל לשחר צדוק במילאת את הטופס zadok@mail.biu.ac.il
מתאמן במסגרת הפרטיקום נחשב רק מי שהתאמן במסגרת הכשרת המאמנים ושנת הפרטיקום.
לפחות 5 מתאמנים אמורים להיות בתשלום (ניתן להגיש טופס זה גם במידה ולא אימנת 5 מתאמנים בתשלום)

הסכמה לשחרור מידע
ידוע לי כי בית הספר לאימון "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן"
הנו מוסד מוכר על ידי לשכת המאמנים בישראל, ע"ר 580481622 )"לשכת המאמנים"(.
ידוע לי כי לצורך פיקוח ובקרה על תהליך הסמכת מאמנים בבית הספר רשאית לשכת המאמנים
לדרוש לקבל או לעיין בכל מידע רלבנטי לגבי כל תלמיד.
הנני נותן/ת הסכמתי לכך שנציגיה המוסמכים של לשכת המאמנים יוכלו לדרוש ולקבל מבית
הספר מידע באשר אליי, לרבות: שמי, פרטים מזהים, מעני, דרכי התקשרות עמי, הכשרתי
המקצועית, הישגיי הלימודיים.
המידע יישמר בסודיות מוחלטת על ידי לשכת המאמנים בישראל ולא ישמש לכל מטרה אחרת
פרט לפיקוח על היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
שם פרטי ומשפחה
מספר תעודת זהות *
כתובת מעודכנת למשלוח התעודה *
קבלתי תעודה על סיום שנה א' מטעם היחידה לפיתוח מקצועי אונ' בר אילן *
עברתי 10 מפגשי אימון אישי במהלך שנה א' אצל מאמן הרשום בלשכה נא לציין את שם המאמן. *
ציין את השם הפרטי והמשפחה של המדריך שאצלו עברת לפחות 5 מפגשי הדרכה אישית. *
סיימתי את חובותיי בפרקטיקום שהתקיים בשנה"ל תשע"ו *
Required
ציין ברצף את שמות 10 המתאמנים (שם פרטי ומשפחה וטלפון נייד) אשר עברו תהליך אימון בן לפחות 10 מפגשים במהלך שנתיים של הכשרת המאמנים והפרקטיקום. (יש לקבל את רשות המתאמנים לציון שמותם) *
מס' המתאמנים שאימנתי בתשלום (יש לציין את שמותם של המתאמנים מתוך הרשימה שהגשת בסעיף קודם) *
סה"כ שעות אימון כולל 100 שעות הפרקטיקום(מיועד למי שיש)
הערות:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy