Funcionament general de centre
Per tal de millorar cada vegada més les activitats del centre, és important conèixer la teva opinió sobre el funcionament general del centre. Marca amb una X el que correspongui. Gràcies.
Quin Cicle Formatiu fas? *
1. Estudiar a l'INS Narcís Monturiol *
Valora el teu nivell d’integració en el centre i la teva satisfacció global d’estudiar amb nosaltres.
2. L'organització i el funcionament general de l'escola *
Valora la distribució horària, espais, resposta a les problemàtiques que es van succeint al llarg del curs, etc. En definitiva tot el que té a veure amb la bona marxa de l’Institut.
3. L'estat de manteniment i conservació de l'edifici, el mobiliari i els equipaments *
Valora l'estat de manteniment i conservació de l'edifici, el mobiliari i els equipaments del centre.
4. L'ordre i neteja dels laboratoris *
Valora l’ordre dels laboratoris, si heu trobat el material a la ubicació que li correspon i si el grau de neteja, si és el cas. Si a la vostra formació no utilitzeu els laboratoris contesteu l'última opció NS/NC
5. La neteja dels espais de l'escola *
Valora el grau de neteja dels diferents espaïs que no són laboratoris: recepció, passadissos, aules, etc..
6. L'atenció i el tracte que has rebut per part del personal de secretaria *
Valora, si després del procés de matriculació i durant el curs, l’atenció, la disponibilitat i el tracte rebut del personal de secretaria ha estat correcte. (Situada a la 1a planta)
7. L'ambient i relació amb els companys *
Valora l’ambient del grup i les teves relacions amb els companys.
8. Els canals de participació de l'alumnat establerts en l'Institut *
Valora la qualitat i el funcionament dels canals de participació establerts a l’Institut (Consell de Delegats i Consell Escolar), l’accessibilitat al professorat i la Direcció i la activitat dels delegats.
9. Els professorat i la seva forma d'ensenyar *
Heu de valorar si esteu satisfets de manera general amb els ensenyaments rebuts per part de tot el conjunt del professorat del cicle.
10. Els tutors i l'acció tutorial *
Heu de valorar de forma global l’acció tutorial del centre i l’actuació del vostre/a tutor en particular.
11. El nivell de formació rebuts *
Heu de valorar de manera general si considereu que el Centre té un bon nivell de formació, si heu après bé.
13. Els equipaments i disponibilitat de l'aula d'informàtica *
Valora si heu tingut accés lliure a l’aula 24 d’informàtica quan no hi ha classe i si el maquinari i el programari han estat disponibles.
14. Els equipaments dels laboratoris *
Els equips de laboratori són els escaients, estan a punt, funcionen i tenen la documentació (PNT i registre d’ús) a l’abast. Si a la vostra formació no utilitzeu els laboratoris contesteu l'última opció NS/NC
15. La utilitat de la Guia de l'estudiant *
Valora la qualitat de la guia de l’estudiant i si us ha estat útil.
16. L'atenció i el tracte que has rebut per part del personal de consergeria. *
Valora, si després del procés de matriculació i durant el curs, l’atenció, la disponibilitat i el tracte rebut del personal de consergeria ha estat correcte. (Situada a la planta 0)
17. Les activitas educatives (sortides tècniques) amb finalitat curricular fora del centre *
18. La seguretat i la Prevenció de Riscos al centre. (seguretat al laboratori, evacuacions emergències, fitxes seguretat, EPI's, etc.) *
19. La gestió Medi Ambiental del centre (impressió a doble cara, fulls reciclats amb ecoetiqueta i baix contingut en clor, campanyes de sensibilització, separació de residus, etc) *
En cas que vulgueu comentaris a les valoracions anteriors, ompliu aquest quadre
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of INS Narcís Monturiol. Report Abuse - Terms of Service