TEST angličtiny (EC 2019)
Následující test ověří vaše znalosti anglické gramatiky. Prosím, při vyplňování pracujte pouze s testem, nic nevyhledávejte, neopisujte, neraďte se apod. Cílem testu je zařadit vás do skupiny, které odpovídá vašim znalostem.
Email address *
Jméno *
Your answer
Vyberte správnou možnost
V následujících otázkách je vždy PRÁVĚ JEDNA odpověď správná. Vyberte slovo či frázi, která doplňuje větu v zadání a je gramaticky a logicky správně. Pokud si nejste jistí nebo otázce nerozumíte, přeskočte ji, žádné trestné body v našem testu nejsou.
Where is Jura. Has _____ seen him today?
We arrived here _______ .
Marika ____________ up early.
I saw ____ yesterday and they were fine.
Petra usually ____ to the cinema every month.
It's raining here right now so ______ to you.
Who is _____ man over there? Do you know ___?
What kind of camera _______?
This time last year I _______ in Portugal.
Who is your favorite actor? I ________ because you already know who mine is.
I _________ for work but now _______ much these days.
If I ___ more time I ____ see that play.
I am tired. I _______ bed now.
When ____________________?
Pavel _____ so hard milk ____ out of his nose.
Wow, is that really you? How _______ each other?
Kate will be here soon, _____?
You need to pay, ______ you like it or not.
I was _______. I will try again tomorrow.
A police officer stopped me and asked me where ______ ?
Parents should ____ their kids to participate.
Idiomy a ustálené fráze
V následujících otázkách vyberte ustálené slovní spojení, které se pro danou situaci hodí. Nejde tedy jen o gramatickou správnost, ale také o smysl věty.
They are always going on these exotic vacations. They must have _____.
Don't worry about Pavel. He is not the sharpest __________.
Discovery of the x-rays ______ to better surgeries.
I can't come tonight, sorry. Can I ___________?
______ the severity of the situation, they had to call the police.
You have to look at all the data. What you're doing is called _______.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service