Zgłoszenie do udziału w "Próbnej Maturze z Chemii u Przyrodników"
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W celu skontaktowania się ze Zgłaszającym, prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail.
Email address *
Imię i nazwisko uczestnika *
PESEL *
Nazwa szkoły *
Telefon *
KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Uniwersytet Przyrodniczy z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, w celu wzięcia udziału w „Próbnej maturze z chemii u Przyrodników" organizowanej przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.,
2. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem anna.buchlinska@up.lublin.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego- i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Prosimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodne z RODO. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy