Dotazník pre Karlovešťanov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb mimo MČ Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020-2024. Za týmto účelom Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením sa aktívne zapojíte do procesu tvorby Komunitného plánu a prispejete tak k identifikácii Vašich potrieb, ako aj nedostatkov v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb.
Dotazník je anonymný, nezaberie Vám viac ako 5 minút a jeho zistenia budú použité výlučne pre účely tvorby Komunitného plánu. Vašu angažovanosť a čas, ktorý strávite vypĺňaním dotazníka si veľmi ceníme.

Dotazník je určený občanom a občiankam Karlovej Vsi, prípadne tým, ktorí mali pred nástupom do zariadenia sociálnej starostlivosti trvalý pobyt v Karlovej Vsi.

Základné pojmy:

SOCIÁLNA SLUŽBA - činnosti zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, kedy si nevedia sami zabezpečiť základné životné potreby, prípadne potrebujú pomoc z iných dôvodov. Sociálne služby sa môžu poskytovať v zariadeniach (napr. komunitné centrum, materské centrum) alebo ide o terénne sociálne služby (napr. domáca opatrovateľská starostlivosť, prepravná služba, krízová pomoc, a iné).

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE poskytuje odpoveď na otázku, aké sociálne služby a v akom rozsahu je potrebné vytvoriť, ako by tieto služby mali byť rozmiestnené v samospráve a aké personálne, materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Hlavným nástrojom komunitného plánovania v samosprávach je Komunitný plán sociálnych služieb.
1. Čo považujete za hlavný dôvod Vášho umiestnenia do zariadenia? *
2. Plánujete sa vrátiť žiť do Karlovej Vsi? *
Určite nie
Skôr nie
Neviem/Nechcem odpovedať
Skôr áno
Určite áno
Prosíme, uveďte:
3. Čo by Vám a Vašej rodine pomohlo pri zabezpečení starostlivosti po Vašom návrate? *
Môžete uviesť viac možností:
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service