สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานฯ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม เปิดให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกฎหมายด้านแรงงาน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันที่แสดงความคิดเห็น *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ *
อายุ *
ประเภทผู้ใช้บริการ *
แบบประเมินความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy