โครงการเสวนา หัวข้อ "การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19"
ขออภัย เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวน 100 ท่านแล้ว โครงการเสวนา เรื่อง "การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์ : ความท้าทายความท้าทายในยุค Covid-19" จึงขอปิดการรับสมัครเพียงเท่านี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------------------------
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse