SGF:s sommar-Sporttisläger / SGF:n kesä-Sporttisleiri 2019
Anmälan till SGF:s tvåspråkiga (svenska-finska) Sporttisläger den 29.7-2.8.2019,
för barn i åldern 6-12 år (6-åringar som börjar skolan på hösten). Lägret pågår kl. 9-16 varje dag. Man kan också anmäla sig till "barnpark" kl. 8-9 tisdag - fredag och / eller kl. 16-17 måndag - fredag. Sista anmälningsdagen är 30.6.2019. Man kan delta hela veckan måndag-fredag eller en del av veckan.
Lägret kostar 90 euro för hela veckan (syskon 70 euro fr.o.m andra barnet) eller 22 euro per dag (syskon 18 euro fr.o.m andra barnet).
Avgiften för barnparken är 3€/gång om man deltar bara morgon eller kväll, och 5€/ dag om man deltar både morgon och kväll. För hel vecka är motsvarande avgifter 12 € (morgon eller kväll) och 20€ (morgon och kväll).
Fyll i en egen anmälan för varje barn.

Ilmoittautuminen SGF:n kaksikieliselle (suomi/ruotsi) Sporttisleirille 29.7-2.8.2019,
6-12-vuotiaat lapset (syksyllä koulun aloittavat 6-vuotiaat). Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.6.2019. Leiriaika on klo 9-16 joka päivä. Lisäksi voi ilmoittautua "lapsiparkkiin" klo 8-9 tiistaista perjantaihin ja / tai klo 16-17 maanantaista perjantaihin. Leirille voi osallistua maanantaista perjantaihin (koko viikon leiri), tai osittain.
Koko viikon leirin hinta on 90 euroa (sisarukset 70 euroa toisesta lapsesta alkaen), ja yksittäisen leiripäivän hinta on 22 euroa (sisarukset 18 euroa toisesta lapsesta alkaen).
Lapsiparkin hinta on 3€/päivä jos osallistuu vain aamulla tai illalla, ja 5€/ päivä jos osallistuu sekä aamulla että illalla. Vastaavat maksut koko viikosta ovat 12 € (aamu tai ilta) ja 20€ (aamu ja ilta).
Jokainen lapsi ilmoitetaan erikseen.

Email address *
Namn / Nimi *
Barnets namn / Lapsen nimi
Your answer
Språk / Kieli *
Födelseår / Syntymävuosi *
Ange vilka dagar barnet deltar i lägret / Ilmoita minä päivinä lapsi osallistuu leirille
Kryssa i alla rutor om barnet deltar i lägret hela veckan (spalten "Läger/Leiri"). Ange också vilka dagar barnet deltar i barnparken kl 8:00-9:00 och kl 16:00-17:00 / Ruksi kaikki ruudut jos lapsi osallistuu lerille koko viikon (sarake "Läger / Leiri"). Ruksi myös erikseen milloin lapsi osallistuu lapsiparkkiin klo 8:00-9:00 ja klo 16:00-17:00
Läger Må-Fr / Leiri Ma-Pe 9:00-16:00
Barnpark Ti-Fr / Lapsiparkki Ti-Pe 8:00-9:00
Barnpark Må-Fr / Lapsiparkki Ma-Pe 16:00-17:00
29.7.2019
30.7.2019
31.7.2019
1.8.2019
2.8.2019
Syskon / Sisarukset
Deltar också ett eller flera syskon i lägret? Nämn här syskonens namn (OBS! Fyll i en egen blankett för varje deltagare) / Osallistuuko myös yksi tai useampi sisarus leiriin? Mainitse tässä sisarusten nimet (HUOM! Jokaisesta lapsesta täytetään erillinen ilmoitus)
Your answer
Adress / Osoite *
Your answer
Förälders namn / Vanhemman nimi *
Your answer
Telefonnummer / Puhelinnumero *
Your answer
Förälders namn 2/ Vanhemman nimi 2
Den andra förälderns namn, frivillig tilläggsuppgift / Toisen vanhemman nimi, vapaaehtoinen lisätieto
Your answer
Telefonnummer 2 / Puhelinnumero 2
Den andra förälderns telefonnummer, frivillig tilläggsuppgift / Toisen vanhemman puhelinnumero, vapaaehtoinen lisätieto
Your answer
E-postadress 2 / Sähköpostiosoite 2
Den andra förälderns e-postadress, frivillig tilläggsuppgift / Toisen vanhemman sähköpostiosoite, vapaaehtoinen lisätieto
Your answer
Alternativt program / Vaihtoehtoista ohjelmaa *
På torsdag förmiddag ordnas danstimmar parallellt med det övriga programmet, om tillräckligt många anmäler sig till den. Välj här vad barnet deltar i / Torstain aamupäivänä on tanssia rinnakkaisohjelmana, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Valitse tässä mihin lapsesi osallistuu.
Required
Simkunskap / Uimataito
På onsdagen besöker vi Sjundeå bad. Ange barnets simkunskap här nedanför. / Keskiviikkona menemme Siuntion kylpylään. Ilmoita lapsen uimataito alla.
Allergier / Allergiat
Nämn eventuella matallergier här / Mainitse mahdolliset ruoka-aineallergiat tässä
Your answer
Tilläggsuppgifter / Lisätiedot
Eventuella saker som det är bra att ledarna vet om ditt barn. Det är viktigt att vi känner till eventuella specialbehov på förhand för att kunna ge alla en så bra lägerupplevelse som möjligt. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt. / Mahdolliset muut asiat, jotka ohjaajan on hyvä tietää. On tärkeätä, että tiedämme mahdollisista erityistarpeista etukäteen, niin että voimme antaa kaikille mahdollisimman hyvän leirikokemuksen. Tietoja käsitellään luottamusellisesti.
Your answer
Fotografering / Valokuvaaminen *
Vi tar många foton av lägerverksamheten. Kryssa i här nedanför om fotografier där barnet syns får användas för att marknadsföra framtida läger på SGF:s hemsida och sociala medier. / Leirillä otetaan paljon valokuvia toiminnasta. Rastita tähän alle saako valokuvia lapsestasi näkyä ja käyttää tulevien leirien markkinoinnissa SGF:n kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.
Friplatser / Vapaapaikat
Några friplatser för familjer med trängd ekonomi finns att söka. Friplatserna är möjliga pga ett bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Är din familj / ditt barn i behov av en friplats? Kryssa i så fall för den här rutan, och skicka en fritt formulerad ansökan till adressen info@sgfsport.org SENAST 30.6.2019. / Muutama vapaapaikka vähävaraisten perheiden lapsille on haettavissa. SGF on saanut tukea Brita Maria Renlunds Minne-säätiöstä tätä varten. Onko perheesi / lapsesi vapaapaikan tarpeessa? Jos on, laita rasti ruutuun ja lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@sgfsport.org VIIMEISTÄÄN 30.6.2019.
Captionless Image
Avbokningsregler / Peruutussäännöt *
Anmälan kan avbokas skriftligt per e-post (info@sgfsport.org) t.o.m. den 30.6.2019. Därefter är anmälan bindande, och lägeravgiften skall betalas. Lägeravgiften återbetalas endast vid sjukdomsfall mot uppvisande av läkarintyg. / Ilmoittautuminen on peruttavissa kirjallisesti sähköpostitse (info@sgfsport.org) 30.6.2019 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ja leirimaksu pitää maksaa. Leirimaksu palautetaan ainoastaan sairaustapauksissa, edellyttää lääkärintodistusta.
Required
Betalning / Maksu
Vi skickar en faktura på lägeravgiften till e-postadressen du uppgett i början av blanketten efter sista avbokningsdagen. / Lähetämme laskun leirimaksusta lomakkeen yläosassa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeisen peruutuspävän jälkeen.
Tack för din anmälan! / Kiitos ilmoituksestasi!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service