Enquisa

O proxecto Puding trata de crear unha gaita MIDI integramente libre e galega.

Comezou coma un Proxecto Fin de Carreira (PFC) unipersoal, pero agardamos crear unha boa comunidade de desenvolvedores ó seu arredor.

Esta enquisa está orientada a recoller os requisitos desexables dunha gaita MIDI e a estudiar o perfil do tipo de gaiteiro interesado nela.

A enquisa é totalmente anónima, a excepción dos datos xeográficos e de idade, precisos para a elaboración do perfil. Tódolos datos recabados serán empregados exclusivamente para a fin anteriormente exposta.

Os únicos requisitos desexables para cubrir a enquisa son:

1) Ser gaiteiro.
2) Responder o máis completa e correctamente a mesma. Os datos incorrectos, incongruentes ou incompletos son contraproducentes para o estudo, polo que serán excluidos dos resultados.

Graciñas de antemán.

Máis información en: http://proxecto-puding.org

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ausencia de retardos
  Salvagarda da configuración entre usos
  Presión regulable
  Sensores dos dedos regulables independentemente
  Afinación base regulable
  Afinación regulable por nota
  Dixitación personalizable
  Sensor da presión do fol deshabilitable
  Vibrato
  Glisandos
  Bordóns
  Samples de calidade
  Punteiro con forma tradicional
  Punteiro acoplable a un fol calquera
  Posibilidade de conexión a un ordenador
  Conexión sen fíos
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question